produkce@fabextv.cz 777 890 275

Centrální obvod efektivně pečuje o nebytové prostory

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pokračuje i letos ve zvelebování nebytových prostor, které spravuje. V minulém roce, v součinnosti se společenstvím vlastníků jednotek, proběhla například výměna výkladců v domech na Nádražní, Puchmajerově i Tyršově ulici nebo na ulici. 28. října.

Janáčkův festival

Číslo videa:

Datum: 20. 2. 2018

Otevření ordinace pro chudé

Číslo videa:

Datum: 2. 2. 2018


Partneři

Dům kultury města Ostravy Ministerstvo kultury Prestige Models LOOK BELLA 2015 Ostrava Ostrava Jih Ostrava Poruba Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava Radvanice a Bartovice Ostrava Nová ves Bezpečnější Ostrava